Uvjeti korištenja

Ustanove, koje se nalaze na www.tinktura.com stranici ( osobito, ali ne isključivo, članci, studije, ili drugi tekst, grafika, tekst elementi, uključujući i trenutnu verziju ) na temelju Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ( NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13 ) su pod copyright pripadajućim dijelom označenim i u vezi sa time koje sa svim pravima uporabe ima Tinktura d.o.o. ( u daljnjem tekstu: nositelj prava ).

Sadržaj tvrtke ili fizičke osobe za svoje potrebe može se slobodno koristiti.

Svaka druga uporaba sadržaja ( osobito , ali ne isključivo slučajevi kopiranje, obrada, distribucija ili javno izlaganje u cjelini ili u dijelovima ) na dolje navedene uvjete dopušta nositelj prava .

Naknada za svakodnevnu uporabu i elemenata sadržaja je 1000,00 kn sa uračunatim PDV-om. Naknada za korištenje za svaki dan i za svaki pojedini element koristi sadržaj pripada nositelju prava. Ukoliko upotrebljeni sadržaj korisnik dostavlja trećem liciu uz neku protuuslugu, korisnik je dužan da na taj način stečenu prednost ili sredstva prepusti nosiocu prava.

Korisnik činjenica i stupanj korištenja ( koristi elemente sadržaj, rok uporabe , način uporabe ) u pisanom obliku mora se dostaviti nositelju prava. Nositelj prava pridržava pravo povući dozvolu za uporabu .

Odgovornost Zakon o naknadi za korištenje će kasnije, zadnji radni dan tekućeg mjeseca izdati račun, koji ima valutu plaćanja od 8 radnih dana. Svaka obavijest neuspjeh u pogledu činjeničnog i na razini uporabe ne predstavlja zapreku za naplatu . Koristite različita pravila u odnosu nagore navedeno može se primijeniti na temelju pisanog sporazuma s nositeljem prava .

U slučaju odstupanja od sadašnjim uvjetima korištenja ili bilo kakve nezakonite uporabe, nositelj prava mora posegnuti za svim raspoloživim i pravnim instrumentima za zaštitu njihovih prava.

Informacije:

Nositelj prava ne preuzima odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz korištenja web stranice. Bilo koji sugestija , ideja, ideja ili preporuka, koja se nalazi na web-stranici, ljudi mogu se koristiti samo po vlastitom nahođenju i isključivo na vlastiti rizik.

Tinktura d.o.o. ( www.tinktura.com ) nije odgovorna za bilo kakve štete, gubitke, troškove, koji su zbog : korištenja web stranice, njihova nesposobnost za korištenje, neovlašteni pristup, mijenjanja sadržaja trećoj osobi ili kašnjenja outreach, virus napada na računalu ili pogreške računalnih sustava ili drugih sličnih razloga.

Prethodni
  Dostava
  Uvjeti - Sve