Korištenje internet stranica TINKTURA


TINKTURA Internet stranice www.tinktura.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Tinktura.com Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.


Isporučitelj naručene robe je Tinktura d.o.o. iz Zagreba.


Tinktura d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od ručno rađenih kozmetičkih proizvoda i biljnih dodataka prehrani.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.
 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Tinktura.com internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Tinktura.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Tinktura.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Tinktura.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Tinktura d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Tinktura.com ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Svaka narudžba izvršena kao neregistrirani korisnik se tretira kao narudžba od strane tretiranog korisnika.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Tinktura.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Tinktura d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Tinktura.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Tinktura d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Tinktura.com,
   - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01 3733 563 telefonske linije ili putem elektroničke pošte zaprimljene na info@tinktura.com .

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Tinktura.com može koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Tinktura d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Tinktura d.o.o. i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Tinktura d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Tinktura d.o.o., Ivanićeva 10, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@tinktura.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://tinktura.com/images/uploads/obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Tinktura d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Tinktura d.o.o., odnosno Tinktura.com zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Tinktura d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Tinktura d.o.o. (Tinktura.com), Malešnica Ulica 5/1, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Tinktura d.o.o., odnosno Tinktura.com, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 3733 563 ili se javi na info@tinktura.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Tinktura d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Tinktura d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid Ugovora

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@tinktura.com ili na telefonski broj 01 3733 563 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

 

III) Dostava i uvjeti dostave
a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

 
b) trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 25 HRK za narudžbe u vrijednosti od 400HRK te je besplatna za narudžbe u vrijednosti iznad 400HRK bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju slanja u inozemstvo. Više informacija u vezi Dostave možete pronaći OVDJE.

 
c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3-5 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke DPD-a i drugih dostavnih službi

 
d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske DPD-a i drugih dostavnih službi

 
e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Tinktura.com, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

    na e-mail adresu: info@tinktura.com,
    na adresu: Tinktura d.o.o., Ivanićeva 10, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na info@tinktura.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Tinktura.com vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Tinktura.com .

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

 

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Tinktura.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

c) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Tinktura.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

d) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od kreditnih kartica:

    jednokratno American Express, MasterCard, Diners Visa ili Maestro
   

 

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Tinktura d.o.o.


Plaćanje kreditnim karticama na Tinktura je sigurno!

Koristimo WSPAY servis za Internet naplatu tvrtke WEB STUDIO d.o.o., koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao što je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci Vaše kreditne kartice dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru. Tinktura.com ne pohranjuje podatke s Vaših kreditnih kartica.
Plaćanje inozemnim kreditnim karticama nije moguće.
 

[American Express] [Diners Club International] [Visa] [MasterCard] [Maestro] [Discover] [Dinacard] [MasterCard® SecureCode™] [Verified By Visa]

[WSpay™ - Web Studio payment gateway]

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Tinktura.com se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Tinktura.com internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Tinktura.com može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Tinktura.com.

Tinktura.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Tinktura.com. Tinktura.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Tinktura.com bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Tinktura.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Tinktura.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Tinktura.com od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Tinktura.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Tinktura.com ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Tinktura.com za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

KOMUNIKACIJA TINKTURA.COM S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Tinktura.com u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

VI) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet trgovina Tinktura.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Tinktura d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.


Dostupnost Tinktura.com Internet prodavaonice – online web trgovine
Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Tinktura.com d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Tinktura d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na Tinktura.com odgovarati Vašim potrebama.
Tinktura d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv proizvoda može sadržavati dodatne informacije da li se radi o balzamu, kremi, tinkturi, itd... Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na info@tinktura.com kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na Tinktura.com internet trgovini ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

 

VII) Intelektualno vlasništvo
Sadržaj Tinktura.com Internet prodavaonice je zaštićen i Tinktura d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Tinktura.com stranicama trebate prethodno kontaktirati Tinktura d.o.o. na info@tinktura.com .
 


Podaci o poduzeću
Tinktura d.o.o. za trgovinu i usluge
OIB: 31423968290
Ivanićeva 10, Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Direktor: Željka Čolak

 

Veliki pozdrav,
Ekipa iz Tinkture

DOSTAVNA SLUŽBA

 • trošak za sve pošiljke do 400,00 kn iznosi 25,00 kn, a za pošiljke iznad 401,00 dostava je besplatna i bez dodatnih troškova i to bez obzira na način plaćanja.
 • paket se šalje radnim danom u roku 24 – 72 sati
 • dostava paketa na kućna vrata unutar tri do pet dana od slanja narudžbe, osim vikendom.
 • dostava se vrši u sve gradove i mjesta u Hrvatskoj izuzev nekih otoka.
 • obavezan Vaš broj telefona da Vas dostavna služba može kontaktirati ukoliko je to potrebno

 

DOSTAVA UNUTAR EUROPSKE UNIJE

 • Trošak dostave za države članice EU-a iznosi od 74 - 125kn, ovisno o mjestu dostave i načinu plaćanja
 • Dostava za Austriju, Belgiju, Češku, Francusku, Luksemburg, Mađarsku, Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Slovačku, Sloveniju i Ujedinjeno kraljevstvo iznosi 74kn za kartično plaćanje te 93kn za virmansko plaćanje
 • Dostava za Bugarsku, Cipar, Dansku, Estoniju, Finsku, Grčku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Maltu, Portugal, Rumunjsku, Španjolsku i Švedsku iznosi 125kn te je moguće samo kartično plaćanje
 • Šaljemo putem Dostavne službe DPD
 • Dostava za države članice EU-a je besplatna za narudžbe iznad 100€
 • Paket se šalje radnim danom u roku od 24-72 sata od vidljivosti uplate

PLAĆANJE

U našoj internet trgovini za sada možete plaćati na sljedeće načine:

 • pouzećem

 • virmanom/internet bankarstvom
 • kartično plaćanje

Plaćanje virmanom

Nakon što odaberete ovaj način plaćanja, dobit ćete automatski e-mail s potvrdom narudžbe. U tom emailu se nalaze svi podaci koje trebate za uplatu: broj računa na koji trebate uplatiti iznos o kojem je riječ te broj narudžbe. Koristeći e-banking svoje banke, navedeni iznos uplatite na račun.

Ne koristite li e-banking, isprintajte potvrdu narudžbe i navedeni iznos uplatite na bilo kojem mjestu gdje i inače plaćate svoje račune: u banci, pošti ili Fini. Naručeno Vam šaljemo tek po primljenoj uplati.

Pouzećem

Ovako naručene proizvode šaljemo Vam odmah, a naručeno će Vam naplatiti dostavljač prilikom uručenja pošiljke. Molimo pripazite da u trenutku dostave imate pripremljen točan iznos otkupnine jer Vam dostavljač neće moći uvijek uzvratiti ostatak.

Kartično plaćanje

Za narudžbe iz inozemstva postoji mogučnost kartičnog plaćanja. Nakon što izaberete ovaj način plaćanja ćete biti preusmjereni na WS Pay modul za kartično plaćanje.

American ExpressDiners Club InternationalVisaMasterCard MaestroDiscoverDinacard MasterCard® SecureCode™Verified By Visa

WSpay™ - Web Studio payment gateway

Korištenje internet stranica TINKTURA


TINKTURA Internet stranice www.tinktura.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Tinktura.com Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.


Isporučitelj naručene robe je Tinktura d.o.o. iz Zagreba.


Tinktura d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od ručno rađenih kozmetičkih proizvoda i biljnih dodataka prehrani.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.
 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Tinktura.com internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Tinktura d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Tinktura.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Tinktura.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Tinktura.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Tinktura d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Tinktura.com ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Tinktura.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Tinktura d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Tinktura.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Tinktura d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Tinktura.com,
   - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01 3733 563 telefonske linije ili putem elektroničke pošte zaprimljene na info@tinktura.com .

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Tinktura.com može koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Tinktura d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Tinktura d.o.o. i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Tinktura d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Tinktura d.o.o., Ivanićeva 10, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@tinktura.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://tinktura.com/images/uploads/obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Tinktura d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Tinktura d.o.o., odnosno Tinktura.com zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Tinktura d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Tinktura d.o.o. (Tinktura.com), Malešnica Ulica 5/1, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Tinktura d.o.o., odnosno Tinktura.com, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 3733 563 ili se javi na info@tinktura.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Tinktura d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Tinktura d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid Ugovora

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@tinktura.com ili na telefonski broj 01 3733 563 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

 

III) Dostava i uvjeti dostave
a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

 
b) trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 25 HRK za narudžbe u vrijednosti od 400HRK te je besplatna za narudžbe u vrijednosti iznad 400HRK bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju slanja u inozemstvo. Više informacija u vezi Dostave možete pronaći OVDJE.

 
c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3-5 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke DPD-a i drugih dostavnih službi

 
d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske DPD-a i drugih dostavnih službi

 
e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Tinktura.com, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

    na e-mail adresu: info@tinktura.com,
    na adresu: Tinktura d.o.o., Ivanićeva 10, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na info@tinktura.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Tinktura.com vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Tinktura.com .

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

 

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Tinktura.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

c) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Tinktura.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

d) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od kreditnih kartica:

    jednokratno American Express, MasterCard, Diners Visa ili Maestro
    obročno 2-6 rata American Express, Diners, Visa ili Maestro (izdane od PBZ-a)

 

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Tinktura d.o.o.


Plaćanje kreditnim karticama na Tinktura je sigurno!

Koristimo WSPAY servis za Internet naplatu tvrtke WEB STUDIO d.o.o., koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao što je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci Vaše kreditne kartice dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru. Tinktura.com ne pohranjuje podatke s Vaših kreditnih kartica.
Plaćanje inozemnim kreditnim karticama nije moguće.
 

American ExpressDiners Club InternationalVisaMasterCard MaestroDiscoverDinacard MasterCard® SecureCode™Verified By Visa

WSpay™ - Web Studio payment gateway

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Tinktura.com se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Tinktura.com internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Tinktura.com može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Tinktura.com.

Tinktura.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Tinktura.com. Tinktura.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Tinktura.com bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Tinktura.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Tinktura.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Tinktura.com od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Tinktura.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Tinktura.com ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Tinktura.com za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

KOMUNIKACIJA TINKTURA.COM S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Tinktura.com u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

VI) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet parfumerija Tinktura.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Tinktura d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.


Dostupnost Tinktura.com Internet prodavaonice – online web trgovine parfema
Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Tinktura.com d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Tinktura d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na Tinktura.com odgovarati Vašim potrebama.
Tinktura d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv proizvoda može sadržavati dodatne informacije da li se radi o balzamu, kremi, tinkturi, itd... Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na info@tinktura.com kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na Tinktura.com internet parfumeriju ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

 

VII) Intelektualno vlasništvo
Sadržaj Tinktura.com Internet prodavaonice je zaštićen i Tinktura d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Tinktura.com stranicama trebate prethodno kontaktirati Tinktura d.o.o. na info@tinktura.com .
 


Podaci o poduzeću
Tinktura d.o.o. za trgovinu i usluge
OIB: 31423968290
Ivanićeva 10, Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Direktor: Željka Čolak

 

Veliki pozdrav,
Ekipa iz Tinkture

Ni mi ne volimo Spam !!!

Vaši podaci nikome neće biti dostupni.

U bilo kojem trenutku možete odustati od Vaše besplatne prijave!

Tinktura d.o.o. dobivene osobne podatke tijekom korištenja web stranice tinktura.com će tretirati strogo po propisima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ( NN 103/03118/0641/08130/11106/12 ) .

U podnožju ( footer ) web stranice svakog našeg pisma | newslettera ( bilo da je riječ o blog informaciji, seriji članaka ili akciji ) imate mogućnost da se odjavite, ukoliko tako odlučite, potrebno Vam je samo da dva puta kliknute : nakon prvog klika treba upisati Vašu e – mail adresu ( na koju ste dobivali naša pisma | newslettere ), a drugi klik služi za gumb ” Odjava ” .
To je sve, prijavite se slobodno jer ćete od nas dobiti mnogo korisnih informacija i savjeta u vezi njege kože i prirodnog načina življenja života, sve dok god Vi to budete željeli .

Podaci i informacije koje ste nam dostavili pogotovo, ali ne isključivo možemo upotrijebiti u slijedeće svrhe:

 •     istraživanje tržišta,
 •     analiza tržišta,
 •     analiza navike kupaca,
 •     sastavljanje statistike o posjećivanju web stranica,
 •     realizacija besplatnih nagradnih i drugih igara,
 •     obavještavanje o novim proizvodima, uslugama,
 •     obavještavanje o raznim akcijama,
 •     izvršavanje poslova u vezi reklamacije kupaca,
 •     obavljanje poslova vezano za narudžbu proizvoda.

Naše poduzeće sve informacije – o osobnim podacima kupaca, partnera i drugih suradnika , njihovim podacima odnosno poslovnoj vezi s poduzećem Tinktura d.o.o. – tretira kao stroge poslovne tajne. Oslobađanje od obveze spomenute poslovne tajne može nam dati samo ona stranka, koja je u pravnom smislu zainteresirana.

Napominjemo da ćete većinu savjeta s lakoćom i uz minimalne troškove moći primijeniti u Vašem životu.

Promijenite Vaš život, živite i Vi bez kemikalija !

Korištenje „kolačića“ (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.Što je „kolačić“?

‘Kolačići’ (‘cookies’) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja.
Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ treba nam vaša privola.

Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu i pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.
Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.
Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Koje vrste kolačića koristi ova internet stranica?

Tvrtka d.o.o. na svojim Internet stranicama koristi dvije vrste “kolačića“:

Privremeni kolačići („session cookies“): ovo su privremeni kolačići koji ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika dok ne završite Vaše pretraživanje. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
Trajni kolačići („persistent cookies“): trajne kolačiće možemo koristiti radi boljeg iskustva naših korisnika (npr. pružanje optimizirane navigacije). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu.

Našim korisnicima stalno nastojimo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo pa je potrebno napomenuti da naše Internet stranice rade optimalno samo ako su kolačići omogućeni. Tako vas možemo prepoznati kad ponovno posjetite našu stranicu, a kolačići nam također omogućuju otkrivanje i ispravljanje pogrešaka, tako da Vaš pregled stranice bude brži i prilagođen vašim potrebama. Dodatne informacije, poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Kolačići trećih osoba

Tvrtka d.o.o. na svojim internetskim stranicama koristi vlastite kolačiće, a istovremeno omogućuje odabranim trećim stranama da na korisnikovo računalo instaliraju svoje kolačiće (takozvani vanjski kolačići). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Korisnik korištenjem Internet stranice daje suglasnost za upotrebu kolačića Tvrtka d.o.o. i trećim stranama.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke za kolačiće mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku.
Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.